Binnenmaat
Diergaarde Blijdorp, restaurant De Lepelaar, Rotterdam